List dyrektora

Nauczamy i wychwujemy od przeszło 100 lat! Wiemy, jak to robić dobrze!Szanowni Państwo!


    Kolejny, trudny wybór przed Państwa dziećmi. Nie przesadzę jeśli powiem, że to wręcz życiowy wybór. Od jego trafności będzie zależała jakość fundamentów życiowych karier!
    Współczesność stawia przed ludźmi nowe wyzwania, inne niż te, sprzed lat. Rynek pracy potrzebuje zawodowców, ludzi kreatywnych, zdolnych do podjęcia kształcenia ustawicznego (uczenia się przez cale życie).
  Nauczyciele I Liceum rozumieją te wyzwania. Nie ograniczamy się jedynie do przygotowania naszych uczniów do egzaminu maturalnego. Musimy przygotować tych, którzy nam zaufali do sprawnego funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencji na rynku edukacji i pracy. Chcemy „ukorzenić i uskrzydlić”. Jesteśmy świadomi, że naszym sukcesem są sukcesy naszych absolwentów.
    Aby to osiągnąć, stawiamy na rzetelną wiedzę i umiejętności zdobywane w spokojnej oraz bezpiecznej atmosferze. Stawiamy na nowoczesne i innowacyjne metody, podążając za wymogami a nie modą. Wspieramy rozwój talentów, pomagamy w odkrywaniu własnych pasji i w ustaleniu indywidualnych ścieżek rozwoju.
   Nasze badania prowadzone w ostatnich latach, a dotyczące opinii uczniów o swym wyborze, pokazują, że systematycznie wzrasta procent zadowolonych z decyzji podjętej przy rekrutacji. To cieszy, świadczy bowiem o wysokiej świadomości wyboru.
    Ofertę kierujemy do tych kandydatów, którzy swą przyszłość wiążą z podjęciem nauki na wyższych uczelniach w kraju i zagranicą. Przede wszystkim do wytrwałych.
   Przyjęcie kandydata do szkoły pojmujemy jako zobowiązanie doprowadzenia go do egzaminu maturalnego zdanego na najwyższym poziomie. Z dumą stwierdzam, że udaje się nam to od dawna. Chcemy, by nasza szkoła trwała w Państwa świadomości jako sprawdzona i wiarygodna placówka oświatowa. Chcemy, byście Państwo z przekonaniem powierzali nam przyszłość swoich dzieci!

Dziękuję za okazane zainteresowanie.
mgr Ryszard Więcek
Dyrektor szkoły

COPYRIGHT © I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu
Strone wykonał:Łukasz Grabowski e-mail:lukasz@lukaszgrabowski.pl